Skapa en grafisk profil för sitt företag

By admin, 2018-10-04

Det är viktigt att skapa en grafisk profil för sitt företag, detta hjälper till att ge kunden ett gott intryck, företaget ser professionellt ut och det skapar igenkänning när man ser färgerna eller loggan.

Man kan säga att en grafisk profil är ett slags regelverk för hur ditt företags grafik ska se ut och hur den får användas. Det är viktigt att ta itu med de här bitarna annars blir kvalitén fort lidande och företaget kan inte anses som professionellt om materialet man använder för företagets kommunikation ser olika ut varje gång kunden ser det.

Syftet med att ha en grafisk profil är inte bara för att skapa igenkänning och se professionell ut, det underlättar även när man beställer material med reklamtryck från olika leverantörer som exempelvis easytryck.se. I den grafiska profilen finns det riktlinjer för hur kommunikationen ska se ut, företagsloggans utseende, vilket typsnitt, färgnummer allt ska ha och framför allt hur detta får användas. Man säkerställer att det blir rätt design på materialet trots att det många gånger har producerats av olika tillverkare.

Den grafiska profilen används sedan på visitkort, faktablad, hemsidor, skyltar, arbetskläder och profilprodukter som hela tiden förstärker din företagsprofil. Det går en röd tråd genom allt i färg, utseende och stil vilket hjälper till att skapa igenkänning för just ditt företag och gör det lätt för kunden att känna igen eller kontakta företaget när de är i behov av dina tjänster.