Handikappanpassa lokaler

By admin, 2018-01-24

Det är lätt att ta hälsan för givet många gånger. Har man inga medfödda svårigheter eller har behövt ta sig fram med en rörelseförhindrande skada är det inte alltid man tänker på hur detta kan påverka någon som bara vill ta sig från punkt A till punkt B. Tillgänglighet är dock något väldigt viktigt i dagens samhälle och det är viktigt att sträva efter att alla ska ha samma tillgång till lokaler.

Det finns flera regelverk som spelar en roll i detta; bland annat så är Sverige juridiskt bunden till FN:s konvention om rättigheter för alla personer med funktionsnedsättningar, och våra egna lagar bygger för övrigt på detta. Vi har plan- och bygglagen tillsammans med plan- och byggförordningen som reglerar övergripande krav på tillgänglighet och användbarhet i det som byggs i Sverige. Och Boverkets egna byggregler inkluderar även föreskrifter hur man ska tänka när man bygger nytt eller bygger om.

Tyvärr finns det ju fortfarande många hus och lokaler som inte är tillgängliga alla i samhället, mycket på grund av att så många byggnader upprättades innan alla eller många av dessa regler och bestämmelser trädde i kraft. Anpassning är därför ett pågående samhällsarbete där förändringar sker konstant.

Att anpassa en lokal kan behöva göras på många sätt för att skapa mer universell tillgänglighet. Detta är dock inget arbete man förväntas göra själv utan kräver yrkeskunniga med erfarenhet inom detta område. Företag som BBGruppen kan bistå med mycket av de material och expertis som behövs för att anpassa en lokal för större tillgänglighet.

En av de viktigaste punkterna vid anpassning är just yta. En rullstol behöver betydligt mer utrymme en person som går för att vända sig och komma igenom dörröppningar, minst 80 cm är kravet. Och inne på en toalett behövs minst 90 cm vid sidan av toalettstolen där en rullstol får plats utan problem. Alla typer av nivåskillnader kan också ställa till med problem, och i många fall är det faktiskt möjligt att göra sig av med saker som trösklar. Detta är bara några av de få saker som måste tänkas på när man anpassar lokaler för att göra dem tillgängliga för alla. Det är ofta ett mycket omfattande arbete, men också ett mycket viktigt sådant.