Ett mer miljövänligt företag

By admin, 2019-09-30

Miljömedvetenhet är en viktig aspekt av företagande och samhället i stort idag. Med många sätt att påverka miljön är det viktigt att tänka på hur ens eget företag gör detta och vilka förändringar man kan göra i sin verksamhet. På många sätt och vis beror det på vad ett företag gör då inte alla har samma effekt på miljön, men alla kan vara med och dra sitt strå till stacken.

Ju större påverkan en verksamhet har på miljön desto större blir också deras ansvar att minimera det. Den exakta naturen av detta avgör vilken sorts insats som måste göras för att minska miljöpåverkan. Många gånger när man exempelvis talar om föroreningar är det väldigt viktigt att se över reningsprocesser och hur detta kan förbättras. Företag som Recond Concept är en svensk aktör som arbetar just med detta på industrinivå, där dessa insatser oftast behövs som mest.

Men miljömedvetenhet är som sagt inte bara för industrier, utan alla företag. I Sverige har det skett en hel del förbättringar av detta genom åren. Visma meddelande bland annat förra året att man kunde se en rekordhög miljömedvetenhet bland småföretagare landet över. Och medan rapporten tydligt understryker att vi fortfarande har en lång väg framför oss är det fortfarande positivt att se att vi går i rätt riktning.

Mindre företag kan ofta känna att de inte har möjligheten att göra stor skillnad själv. Men attityden bör istället vara att bli en del av lösningen, även om en liten sådan. Något alla exempelvis kan göra är att bli ett stödföretag eller samarbetspartner med Naturskyddsföreningen och hjälpa dem att göra sitt arbete. Ju mer stöd de får desto mer kan de också påverka i samhället idag.