Bättre ledare med mindfulness?

By admin, 2019-11-28

Att vara ledare och speciellt en kreativ sådan är något som kan vara mycket krävande och stressfullt. I denna artikeln går vi därför igenom varför du genom mindfulness och meditation kan fungera bättre i din roll.

Mindfulness har sin grund inom zen-buddhismen men har sedan dess integrerats i psykologi och medicinska behandlingsmetoder. Meditation har dock länge varit en stor del av många företagsledares och kreativa människors vardag. Bland annat Steve Jobs, Oprah Winfrey och Jerry Seinfeld har publikt yttrat att det är en del av deras rutin och har hjälp dem spirituellt eller när det kommer till produktivitet.

Detta har även bekräftats i en studie från 2014 som kom fram till att meditationstekniker kan göra dig mer kreativ. De nämner även att man inte behöver ha tidigare erfarenhet av meditation för att dra nytta av dess fördelar. Testpersonerna genomgick en session av meditation och visade redan då förbättrad kreativitet i jämförelse med kontrollgruppen.