Att riva huset

By admin, 2019-08-22

Att riva ett hus är knappast ett beslut man tar lättvindigt. Men om det väl kommer till detta gäller det att göra sin efterforskning så man vet hur processen går till och vad man måste tänka på och beslut att fatta under tiden jobbet utförs.

Första frågan många har är nog vad kostnaden kommer att vara. Och här kan det vara svårt att ge exakta siffror då många faktorer har en roll att spela i slutsumman. Sedan blir det också en fråga om hur mycket man kan eller planerar på att göra själv. Lejer man bort hela jobbet kan man nog lätt sluta med en räkning på över 200 000 kronor.

Innan en rivning brukar man göra en så kallad materialinventering där man fastställer hur mycket av olika byggmaterial och ämnen som huset innehåller. Detta är speciellt viktigt ur en miljöaspekt då miljöfarligt avfall måste tas om hand om på rätt sätt  Naturvårdsverket har riktlinjer för detta.

Hur mycket av rivningen kan kan utföra själv beror på vilken typ av utrustning man har tillgång till. Har man exempelvis tillgång till grävare och traktor kan man göra betydligt mer själv än gemene man. Man kan dock fortfarande behöva hyra ett eller annat verktyg att använda med dessa maskiner. Där kan man ta hjälp av företag som AMAS.

Rivningslov är något man dock behöver söka hos kommunen innan man kan på börja arbetet. Det är inte en komplicerad process men det är ändå smart att vara ute i god tid med ansökan. Efter man har fått sitt startbesked kan man börja arbetet senast två år efter det utfärdats och måste vara klar inom fem år.

Allt man sorterar ut och plockar bort måste forslas bort med hjälp av containrar eller liknande till en godkänd avfallsmottagare.