Arbeta som skogsmaskinförare

By admin, 2018-03-05

Att arbeta som skogsmaskinförare kanske inte är något som passar för den stora skaran, det är trots detta ett yrke som är efterfrågat och om du funderar på vad du ska utbilda dig till så ta en funderare på om skogsmaskinförare är något som skulle passa dig.

Det man arbetar med är att gallra, avverka och transportera avverkat timmer till platser där det hämtas upp av timmerbilar. Man använder sig av stora skogsmaskiner och det är ett ansvarsfullt arbete där kunskaper om både maskiner och skogen är ett måste. Det finns flertalet olika utbildningar för att bli skogsmaskinförare och för att lära sig specifika maskiner så finns det simulatorer idag som väldigt bra hjälpmedel.

Efter avslutat utbildning så kan du välja att bli egen entreprenör inom skogsvård eller arbeta för andra inom samma område. Det finns exempelvis skogsägarföreningar där man kan få anställning eller inom något stort skogsbolag. Som förare av skogsmaskin så får du ansvaret att planera och kraven på ett mer hållbart skogsbruk kräver kunskaper inom både miljövård och naturvård.

Det kan också ingå vissa kunskaper i service och underhåll av den skogsmaskin man kör. Så det gäller att lära sig betydligt mer än att köra sin skogsmaskin. Det är ju inte frågan om avverkning året om utan kan under vissa tider också handla om gallring och andra skogsvårdsrelaterade åtgärder i skogen. Dagens moderna maskiner kräver också en datakunskap som inte funnits tidigare.

Om du känner att skogsmaskinförare skulle vara ett yrke för dig så kolla upp vilka utbildningar som finns tillgängliga idag och vilken som skulle passa dig bäst. Lycka till med din utbildning och efter slutförd utbildning så lycka till med ditt nya arbete som skogsmaskinsförare.