Affärsstrategier och företagande

By admin, 2015-08-09

För de flesta företag behövs en affärsstrategi, det vill säga en långsiktig plan för företagets verksamhet och uppsatta mål som man vill uppnå. Det krävs att man tänker igenom vilken riktning verksamheten ska ha och hur man ska göra för att nå de uppsatta målen.

Man bör också definiera vilka marknader man ska kunna verka på, både i nuläget och i framtiden, och hur man ska kunna hävda sig gentemot konkurrenter. Ett viktigt steg i att nå målen är också att man vet vilka resurser som krävs för att ta sig dit. Har man dem redan eller behöver man förse sig med dem? Sammanfattningsvis kan man säga att en affärsstrategi är en mycket genomtänkt handlingsplan, där man har gjort medvetna val som påverkar företagets framtid. Vill du läsa mer om affärsstrategier i allmänhet kan du titta på http://www.prv.se

Vad utmärker en vinnande affärsstrategi?

Det är precis det som är den stora hemligheten, som ledande företagsledare använder sig av för att vända konkursdrabbade företag och skapa framgång. Metoderna är många och det finns en hel del berättelser i ämnet. Ett patentrecept som passar för alla företag i alla branscher är nog svårt att hitta. Vad som fungerar för ett företag kan bli förödande för ett annat.

Sälj med framgång till offentlig sektor

En strategi kan vara att försöka byta marknad och till exempel försöka sälja sina produkter eller tjänster till den offentliga sektorn. Där är oftast behovet stort och kontinuerligt. Konsulten Magnus Josephsson utbildar i upphandling och i hur man vinner affärer, som får företag att växa och bli mer effektiva. Som rådgivare och upphandlingsjurist vet han en hel del om offentlig upphandling. Mer information kring hans verksamhet hittar du på hans hemsida.